Danh mục sản phẩm
Hiển thị

Đo lớp phủ trên mọi nền kim loại (FN)

0

Sonacoat P

Dải đo (F): 0 - 2000 μm; (N): 0 - 2000 μm

0

Sonacoat Easy FN

Dải đo (F): 0 - 3500 μm; (N): 0 - 3000 μm

0

Sonacoat III

Sử dụng với đầu đo rời các loại

0

Máy đo chiều dày lớp phủ Surfix® Pro X

NSX: Phynix/Đức; Xuất xứ: Đức Giao hàng: 04-06 tuần

0

Surfix® easy X I-FN

NSX: Phynix/Đức; Xuất xứ: Đức

0

Pocket Surfix® X-FN

NSX: Phynix/Đức; Xuất xứ: Đức

0

Surfix® easy X I-F

NSX: Phynix/Đức; Xuất xứ: Đức

0

Surfix® easy X E-FN

NSX: Phynix/Đức; Xuất xứ: Đức