Danh mục sản phẩm
Nhận tin Newsletter

Ngày 08/03/2016 SONATEST vừa mới tung ra dòng thiết bị siêu âm Phased Array đa phép quét cầm tay thế hệ mới VEO plus

  08/04/2017

SONATEST vừa mới tung ra dòng thiết bị siêu âm Phased Array đa phép quét cầm tay thế hệ mới VEO+
The Smart Portable Phased Array Solution….Rethink Your Standard!
Dòng VEO+ mới có 4 cấu hình: 16:64PR, 32:64PR, 16:128PR và 32:128PR (Cấu hình thấp có thể nâng cấp lên cao hơn (16PR -> 32PR hoặc/và 64CH -> 128CH) bằng kích hoạt mã số, không cần nâng cấp phần cứng). Tính năng TOFD đã được tích hợp đầy đủ đầy đủ.