Danh mục sản phẩm
Nhận tin Newsletter

TFMi với ứng dụng kiểm tra mối hàn

  27/10/2021

1. Giới thiệu

1.1. Sự phát triển của TFM

          Có nhiều loại phép quét siêu âm khác nhau, được sử dụng phổ biến và được chấp nhận. Mỗi phương pháp đều có những giới hạn phát hiện riêng và khi có phép quét mới, nó sẽ khắc phục được các vấn đề vật lý siêu âm nội tại. Ví dụ, các đầu dò kép đã được sử dụng thành công để giải quyết các vấn đề về độ phân giải gần bề mặt và cải thiện khả năng phát hiện ăn mòn.

          Sự chuyển đổi gần đây nhất là kiểm tra siêu âm mảng điều pha sang Phương pháp lấy nét toàn bộ (TFM). TFM cải thiện độ phân giải hội tụ bởi kích thước khẩu độ 64 biến tử mà không có nhược điểm về trường gần ngắn của PA truyền thống. Do đó, so với quét PA từ 16 đến 64 biến tử điển hình, giờ đây chúng ta có thể cải thiện hình ảnh quét bằng cách sử dụng hai hoặc nhiều chế độ lan truyền, cung cấp thêm thông tin đa hướng.

          Để minh họa sử phát triển của siêu âm, đây là tất cả các kỹ thuật phổ biến đối với cùng một khuyết tật. Từ trái sang phải, UT truyền thống với khuyết tật ngậm xỉ, quét TOFD 15 MHz, quét sóng dọc S-scan, quét TFM 2-skip "TT", và quét nhiều chế độ sóng ngang TFM.

           Ưu điểm đầu tiên của phương pháp TFMi là tính dễ giải thích được cải thiện. Bằng cách loại bỏ nhiều lần biểu diễn skip, các biểu diễn đã có sẵn, chẳng hạn như quét TT TFM hoặc PA thông thường, nhu cầu giải thích sẽ được giảm bớt.

          Ưu điểm thứ hai là người vận hành không cần phải xác định chế độ thích hợp để sử dụng cho một khuyết tật cụ thể. Khi khuyết tật tạo ra sự kết hợp của các phản xạ trực tiếp, gián tiếp và tip nhiễu xạ, TFMi sẽ cung cấp hình ảnh hoàn chỉnh hơn so với một chế độ riêng lẻ. Nó đã được mô tả vào năm 2019 rằng việc sử dụng TFM đơn lẻ không đáp ứng yêu cầu hàn trong ASME trong khi ISO là viết tắt của một chế độ lan truyền cụ thể để giải quyết tình huống kiểm tra với mối hàn cơ bản. Vui lòng tham khảo ghi chú số 1 và 2 cho vấn đề đó.

          Chỉ riêng các chế độ TFM thông thường (LL, TT, TTTT,...) có thể không đáp ứng các yêu cầu hàn ASME 2019 (mục XI481.1.1). Phương pháp mới phát triển ở đây là một kỹ thuật nhiều chế độ để chống lại độ nhạy gữa các chế độ không đồng đều. Ví dụ, hiệu quả của việc chỉ sử dụng một chế độ có thể dẫn đến phạm vi kiểm tra không đầy đủ.

          Bài viết này sẽ đánh giá hiệu suất quét nhiều chế độ khi kiểm tra mối hàn thông thường. Sau khi TFMi được giải thích, các chỉ số hiệu suất của quá trình quét TFMi sẽ được hiển thị. Chúng sẽ hiển thị các kết quả về độ trung thực của hình học là tiêu chí xác định đặc điểm khuyết tật, các chỉ số biên độ và biểu diễn kích thước là các chỉ số định lượng để đánh giá khuyết tật.

1.2. Hình ảnh TFM tới cuộc cách mạng TFMi

          Vì khung hình (Frame) TFM vẫn liên quan chặt chẽ đến chế độ lan truyền, nên đối với mỗi chế độ riêng biệt, có thể kết hợp toán học để thu được hình ảnh tổng hợp. Trong bước ghi nhận sau, thiết bị có thể thêm các đóng góp của tất cả hoặc nhiều chế độ. Hình ảnh được tạo ra sau đó được hiển thị trên màn hình, giống như bất kỳ quá trình quét TFM thông thường nào.

          Trong những năm qua, một số nghiên cứu đã phát triển các kỹ thuật liên quan đến kết hợp (Intermodel) để cải thiện việc đánh giá khuyết tật. Mục đích luôn tương tự: cải thiện độ chính xác của kích thước khuyết tật và nâng cao độ trung thực của hình dạng và hướng khuyết tật. Có một các đơn giản đó là tổng pixel vào cùng một khung hình. Ngoài ra, còn có lượng nhiễu và hình ảnh trung bình để chứng minh khả năng xác định kích thước hữu ích đối với các khuyết tật lớn.

          Bài viết này giới thiệu kỹ thuật kết hợp nhiều chế độ. Tiếp tục áp dụng trong phần còn lại của NDT, bài viết nhắm mục tiêu kiểm tra mối hàn phẳng. Các mẫu mối hàn chứa nhiều khuyết tật nhân tạo nên có thể so sánh giữa quét TFMi và quét ở một chế độ TFM cho khuyết tật là nứt, rỗ khí và không ngấu.

2. Thông số của TFMi

          Giải pháp TFMi của Sonatest VEO3 tạo ra các khung hình TFM "đơn phương thức" tiêu chuẩn, sau đó được kết hợp và hiển thị dưới dạng một hình ảnh quét duy nhất. Các thông số quét của TFMi vẫn giống như quét TFM. TFMi có thể lực chọn từ TT/TTT tới TT/TTT/TTTT/5T. Vùng quan tâm (ROI) được xác định bởi một hình hộp chữ nhật và chỉ số độc lập và độ phân giải độ sâu.

 

          Các chế độ truyền sóng được trình bày như trong “ANNEX 1 V-1812-18 R1 FMC-TFM for weld testing – IIW” hoặc ASME appendix F, Ultrasonic Imaging Paths/Modes Table6. Implementation.

2.1. Quá trình xử lý hình ảnh TFMi

          Với một tập hợp các pixel TFM có cùng tọa độ P1 đến Pn đến từ các khung TFM có các chế độ khác nhau, việc xây dựng pixel TFMi cùng một tọa độ P* là đơn giản. Không mất tính tổng quát, có thể giả sử mỗi Pi năm trong khaorng [0,1]. Sau đó, để xây dựng P*, chỉ cần lấy các tích của Pi, đó là: 

P* = P1 * P2 * .. * Pn

          Chế độ kết hợp sẽ có xu hướng hiển thị biên độ pixel đáng kể ở những nơi mà chế độ của mọi khung TFM bên dưới được thỏa mãn, tức là trong đó tất cả Pi đều lớn hơn 0 bởi một biên độ đủ lớn.

          Ở đây có thể đặt ra mối quan tâm là liệu một pixel có thể là 0 hay không, trong khi tất cả các pixel khác phải là 1, do đó dẫn đến pixel TFMi cuối cùng P* có biên độ 0, mặc dù thực tế là tất cả các pixel khác thể hiện tín hiệu rất mạnh. Mặc dù đây là một khả năng lý thuyết, nhưng nó không đại diện cho một rủi ro thực sự trong thực tế, vì nhiễu tín hiệu cơ bản hầu như luôn đảm bảo rằng các giá trị pixel sẽ lớn hơn 0, có thể là một biên độ rất nhỏ.

          Một mối quan tâm khác là vì các pixel cơ bản được cho là chứa trong phạm vi [0,1], nên theo đó P1 * P2 * .. * Pn < Pi cho tất cả Pi ngoại trừ những trường hợp P1 = P2 = ... = Pn và Pi là 0 hoặc 1. Do đó, có vẻ như phép nhân như mô tả ở trên có tác động làm suy giảm điểm ảnh TFMi thu được. Ví dụ: giả sử một TFMi được tạo từ 3 khung TFM cơ bản và giả sử P1 = P2 = P3 = 0.8. Khi đó P* = 0.8 * 0.8 * 0.8 = 0.512.

          Đầu tiên, Bắt ma trận đầy đủ (FMC) bao gồm thời gian bay cần thiết cho tất cả các chế độ. Đối với TFMi 3 chế độ, sẽ có 3 pixel cơ bản được nhân lên cho một pixel nhất định. Nói cách khác, một pixel  đơn được đặt tất cả các cặp biến tử Tx-Rx, nhưng mỗi mẫu sau đó sẽ được nhân lên và tạo ra hình ảnh TFMi.

          Mỗi pixel hợp thành có độ chính xác ghi kỹ thuật số là 8 bit. Độ chính xác đó bảo toàn biên độ cho tất cả các lần quét TFM. Nó mặc dù được xử lý sau ở 16 bit. Trong trường hợp các thuật toán được nhân lên, tất cả các chế độ gần bằng 0 sẽ không được khuếch đại nhiễu nền nhưng sẽ làm giảm nó.

          Người ta chứng minh rằng một phản xạ cụ thể không cung cấp cùng đáp ứng biên độ giữa chế độ sóng ngang TT và TTTT thông thường. Các chế độ có thể yêu cầu tăng thêm là các chế độ gián tiếp (chế độ số lẻ). Ví dụ, chế độ 5T dễ bị ảnh hưởng của sự suy giảm vật liệu hơn các chế độ khác vì chế độ này thường biểu thị thời gian dài hơn của đường truyền sóng âm. Để giải quyết vấn đề này, Sonatest đã chỉnh sửa biên độ hình ảnh. Điều đó làm tăng lượng mẫu pixel trên một mẫu cụ thể. Chức năng hiệu chỉnh hoạt động như sau:

2.2. Chứng minh về khái niệm

          Chứng minh đầu tiên, hãy xem 3 chế độ sẽ được hợp nhất trong một khung TFMi. Thiết lập PA bao gồm một đầu dò 7.5 MHz với bước biến tử 0.6 mm và khẩu độ hoạt động của 44 biến tử. Đầu dò được gắn vào nêm 60 độ sóng ngang. Các chế độ riêng lẻ là TT, TTT và TTTT. Chúng được ghi nhận đồng thời ở cùng một khu vực quan tâm.

          Với thử nghiệm này, TFMi thêm vào giữ các đặc tính của chùm tia nằm dưới mỗi chế độ phụ. Kích thước chùm tia bao quanh khuyết tật vì hướng lan truyền và phản xạ của nó.

          Mặt khác, nhiều TFM sẽ xóa hiệu ứng độ rộng chùm tia bởi vì các pixel đỉnh cao chiếm ưu thế trên màn hình. Hiệu ứng nhân thực sự làm tăng "sự hiện diện" của một phản xạ khi nhiều chế độ được xếp chồng lên nhau. Khi hai phản hồi kết hợp đến từ một phản xạ, phép nhân tạo ra hiệu ứng liên kết chính xác ở nơi chúng đi qua. Kết quả là, nội dung hình ảnh chủ yếu được xây dựng bằng cách nhân lên có tính tăng cường của các chỉ thị rất gần nhau. Chức năng kích thước "chùm tia" chính xác và tác động khẩu độ đầu dò không được định lượng ở đây nhưng nó đáng được nghiên cứu.

          Về pixel nền, nhiễu đường cơ sở của hình ảnh thường nhỏ hơn 5%. Do đó, thuật toán này làm giảm sự đóng góp của nhiễu. Trong phần phân tích khuyết tật thực sự, kết quả tỉ số tín hiệu trên nhiễu sẽ được thảo luận.

2.2.1. TFMi với khuyết tật thực tế - Độ trung thực hình học

          Có một lợi ích quan trọng của việc có một kỹ thuật kiểm tra không phá hủy chính xác cho mục đích phân loại khuyết tật. Trong phân tích kiểm tra hình ảnh, các khía cạnh (hoặc hình dạng/đường viền) của xung dội và vị trí của nó trong chi tiết sẽ được cung cấp bằng chứng để phân loại khuyết tật.

          Chế độ xem TFMi mang lại hình ảnh mặt cắt ngang độ nét cao của mối hàn. Phân tích hình ảnh của nó sẽ dễ dàng hơn PA/TFM thông thường với xung dội sắc nét. Hơn nữa, bằng cách sử dụng các con trở, người dùng có thể dễ dàng kiểm tra vị trí và thiết lập phân loại khuyết tật. Đường viền của các khuyết tật được khuếch đại nhờ sự đống góp của các chế độ TFM, do đó hình ảnh gần với bản chất thực tế của khuyết tật hơn.

          Các kết quả sau đây cho thấy tất cả các dạng khuyết tật giữa các mối hàn với nhau.

3. Phân tích định lượng trên mối hàn kết hợp

3.1. Phân tích độ nhạy

          Mức độ nhạy trên mẫu kiểm tra luôn là mối quan tâm của kiểm tra siêu âm vì độ nhạy không đủ có thể dẫn đến việc người kiểm tra bỏ lỡ các chỉ thị khuyết tật quan trọng. Để đảm bảo không mất độ nhạy trên TFM và TFMi, nhiều loại khuyết tật được ghi nhận. Biên độ của mỗi loại đã được lưu theo tỉ lệ dB. Trong số 7 mẫu, mỗi mẫu có 2 khuyết tật, 4 khuyết tật được chọn và mức Gain quét được ghi lại cho từng chế độ TFM đơn và 3 chế độ sóng ngang kết hợp. Chiều dày từ 16 đến 19 mm, đầu dò D1A 7.5 MHz 0.6 x 12 mm và khẩu độ hoạt động là 32 biến tử.

          * Khi không áp dụng, nứt hở ra bề mặt dược kiểm tra được phát hiện trong chế độ TT. Kích thước thực tế được đánh giá quá cao vì khuyết tật gần bằng góc khúc xạ giới hạn ROI. Do đó, hình ảnh không phải là một hiển thị chính xác. 

          **Hướng đầu dò và phần vát mép mối hàn luôn ở cùng một phía.

          Nói chung, các mẫu hình nahr đường truyền siêu âm dài hơn đòi hỏi mức gain quét nhiều hơn cho cùng một vùng quan tâm. Đối với những lần quét TFMi dài hơn đường truyền âm, việc mất độ nhạy đã được bù đắp bằng mức gain quét phần cứng và số. Thông số mức gain quét đến từ đường thu nhận và mức độ nhạy hình ảnh là mức bù gain hình ảnh kỹ thuật số. Trong mọi trường hợp, mức nhiễu của bảng X luôn nhỏ hơn 1% chiều cao toàn màn hình.

          Về không ngấu giữa vách mối hàn, nó có hình dạng phẳng khá lớn. TFM hoạt động tốt khi quá trình quét được thực hiện trên cùng một phía của khuyết tật mối hàn V đơn. Mặt khác, khi đầu dò đang phía 180 độ so với phía khuyết tật, không có khả năng xung dội quay trở lại đầu dò bằng cách sử dụng chung các chế độ truyền sóng cơ bản.

          Việc kiểm tra TFMi với các chế độ hiện có và được đề xuất không thể giải quyết việc không ngấu một phía trong kế hoạch quét.

          Nghiên cứu sâu hơn về các chế độ và thuật toán TFMi mới có thể giải quyết các thách thức về kế hoạch quét một phía khi sử dụng một đầu dò duy nhất.

3.2. Xác định chiều cao

          Chiều cao của khuyết tật là một đặc tính đánh giá quan trọng. Nó được sử dụng trong PA thay cho quy trình RT. Tham khảo phụ lục A, xác định kích thước thẳng đứng bằng cách độ sâu tối đa trừ đi độ sâu tối thiểu của khuyết tật.Ngoài ra, thêm TOFD làm kết quả so sánh vì kỹ thuật này là đáng tin cậy để thực hiện các phép đo chiều cao. Đặc biệt trong trường hợp này, đầu dò TOFD 15 MHz tạo ra tín hiệu bước sóng rất ngắn, 0.3 mm (0.01 inch). Do đó, độ chính xác của nó là khoảng 0.15 mm khi sóng đó phải chứa ít nhất 4 mẫu (tốc độ lấy mẫu ở 200 MHz).

          Có một chế độ được ưu tiên trong số các chế độ TFM của sóng ngang. Chế độ tốt nhất là chế độ có độ rộng chùm tia nhỏ nhất, độ nhạy tốt nhất và SNR tốt nhất. Bảng kết quả trong Phụ lục A.

          Đánh giá chiều cao TFMi có độ lệch chuẩn là 0.83 mm đối với đánh giá TOFD. Mặt khác, chế độ TFM đơn được ưu tiên là 1.0 mm. Bằng cách sử dụng cùng một thiết lập, đánh giá giữa các chế độ có ít sựu thay đổi hơn 17% so với các lần quét TFM thông thường cho cùng một đầu dò.

3.3. Kết quả mức tín hiệu trên nhiễu (SNR)

          Phân tích tỉ số tín hiệu trên nhiễu (SNR) là một số liệu cơ bản để mô tả chất lượng của hình ảnh. Để so sánh SNR quét TFMi, các chế độ TFM đơn lẻ đã được ghi lại theo chuỗi đồng bộ. Thiết lập tương tự như trong phần 3.1 đã được sử dụng. Các kết quả dưới dây là kết quả của vết nứt giữa mối hàn. SNR cao hơn có nghĩa là kết quả càng tốt như được hiển thị trong công thức sau:

          Sự nhân lên của pixel nhiễu đường cơ sở giảm đáng kể. Trong quá trình thu nhận TFMi, không có khuếch đại biên độ khi tất cả các mẫu chế độ ở gần đường cơ sở bằng 0. Trên thực tế, thuật toán TFMi nhiều lần xấp xỉ hoạt động của bộ lọc trung bình hình học thường được sử dụng trong các ứng dụng hình ảnh.

          Hình ảnh rất rõ ràng, vì vậy mức gain quét quá thấp không phải là vấn đề chính trong quá trình phân tích sau. Ví dụ, trong ví dụ trên, vẫn có thể tăng gain quét lên 24 dB để có mức nhiễu 20% FSH.

3.4. Nâng cao độ sắc nét

          TFMi tạo ra đường viền sắc nét trong quá trình kiểm tra khuyết tật. Để có số liệu thực và so sánh với TFM thông thường, độ dốc của chỉ thị đã được tính toán. Đạo hàm đã cho thấy độc dốc 400 đến 500% trên mm trên cạnh của các khuyết tật. Khi so sánh cùng một phản xạ trong TT hoặc TTTT, hai bên sườn nằm trong khoảng độ nét 200 đến 400% mỗi mm.

          Độ rộng xung phản hồi ngang ở -6 dB là 0.28 mm và 0.45 mm ở chế độ TTTT đơn. Điều đó thể hiện sự cải thiện 38%. Về mặt kỹ thuật, xung phản hồi càng hẹp càng tốt để phân biệt hai chỉ thị tiềm ẩn. Do đó, độ rộng xung phản hồi ngắn là một tiêu chí quan trọng để quét có độ phân giải cao. Nó cũng là một yếu tố cải thiện liên quan đến việc đánh giá chiều cao được trình bày trong Phần 3.2.

3.5. Các vấn đề mới

3.5.1. Các phản xạ trên khối hiệu chuẩn

3.5.1.1. Phản xạ từ lỗ khoan sườn (SDH)

          SDH có dạng thể tích và hình tròn. Khi chỉ sử dụng 2 chế độ, hình ảnh TT phản xạ lỗi trên của nó và TTTT phản xạ lỗ dưới cùng. Trên thực tế, không nhất thiết phải đơn giản hơn khi trộn TT và TTTT trên SDH 2 mm. Sau khi kết hợp, vị trí của 2 phản xạ quá xa để hiển thị kích thước thực của lỗ. Chỉ một phần nhỏ chùm tia đang tạo ra phản hồi cao 0.28 mm. Trong khi kết hợp TT/TTT/TTTT, biên dạng của lỗ xuất hiện từ 3 chế độ phản xạ.

          Trong mọi trường hợp, TFMi trên SDH không cho thấy sự thiếu sót của khả năng phát hiện nhưng một số chế độ TFMi có thể nâng cao tính nhất quán của hình dạng.

3.5.1.2. Phản xạ từ bán kính cong

          Trong trường hợp này, bán kính cung cấp sự phản xạ qua lại hoàn hảo. Chế độ duy nhất làm việc với gương phản xạ này là chế độ TT. Do đó, bán kinh không phải tiêu chuẩn hiệu chuẩn tốt cho kỹ thuật TFMi.

3.5.2. Hiệu chuẩn

3.5.2.1. Gain tham chiếu và Gain quét

          Không có nhiều sự khác biệt để hiệu chuẩn mức gain quét của toàn bộ thiết lập TFMi. Gain tham chiếu có thể được đặt thành 80% FSH và thành bộ phản xạ nhân tạo. Điều này phổ biến trong hầu hết các kiểm tra, và nó không khác với các lần quét TFMi. Tất cả quá trình quét TFM có thể không dựa trên biên độ và tiêu chuẩn ASME không nhất thiết dựa trên độ tuyến tính dọc như được mô tả trong EN-1639203. Đây là nhưng gì EN nêu một lần so với độ tuyến tính TFMi. Với mục đích chính của nó, TFM đang tạo ra hình ảnh chỉ thị không gian tốt nhất. Khi xem xét tác dụng này, kết quả không tuyến tính không gây khó khăn.

          Đối với kiểm soát gain tự động, chẳng hạn như nút "AUTO FULL SCREEN HEIGHT", kết quả gain mong muốn không hoạt động. Thay vào đó, người dùng phải đổi giá trị gain giống như bất kỳ hiệu chỉnh độ sáng nào. Nó không cần phải tỉ lệ với một giá trị số tuyệt đối.

          Do đó, gain của phần mềm quét TFMi tương tự như các hiệu chỉnh hình ảnh được trình bày trong hầu hết các phần mềm chỉnh sửa thông thường trên PC. Hình dưới đây minh họa hiệu ứng của gain hoạt động giống như điều chỉnh độ sáng. Khi đó mức gain quét TFMi có hiệu quả như một phiên bản màu.

3.5.2.2. Vận tốc, Zero và Chiều dày

          Như trong Bảng 3, có thể ghi lại các phản xạ có kích thước hẹp. Tuy nhiên, làm như vậy đòi hỏi một hiệu chuẩn chính xác vì các mối tương quan giữa các chế độ kết hợp phải xảy ra trong cùng một vị trí không gian. Hình học của chiều dày cũng rất quan trọng. Thông số chiều dày hoặc không chính xác sẽ dẫn đến kết hoạch quét bị lỗi. Điều này sẽ chứng tỏ có vấn đề đặc biệt đối với các chế độ lan truyền đó giả sử phản xạ đáy hoặc một phản hồi sóng bề mặt quay trở lại. Trong trường hợp này, chất lượng hình ảnh sẽ bị ảnh hưởng tiêu cực. Độ mạnh của mỗi phản hồi TFM được hiệu chỉnh góp phần tạo ra hình ảnh TFMi chính xác. Do đó, các tham số vận tốc và zero của đầu dò TFMi phải giống như TFM của một chế độ truyền đơn.

3.5.2.3. Độ chính xác biên độ

          Không có thử nghiệm toàn diện nào được thực hiện để xác định độ lệch biên độ trong trục độ sâu. May mắn thay, quá trình quét và phần mềm đạt được cho thấy mức độ suy giảm pixel thấp trong quá trình quét. Các phản xạ dọc nhất quán với nhau, điều này cho chúng ta lý do để tin rằn gain được hiệu chỉnh theo thời gian cũng có thể không cần thiết đối với phép quét này. Các vùng độ nhạy cho mỗi chế độ phụ sẽ bù trừ cho nhau khi kết hợp với nhau. Có sựu thay đổi độ nhạy đối với loại khuyết tật và vị trí và TFMi có thể giảm ảnh hưởng của chế độ so với quét ROI tương tư.

4. Kết luận

          Quét TFMi mới đã chứng minh kết quả vượt trội trên tất cả các phân tích khuyết tật mối hàn. Nó vượt trội hơn các phương thức cạnh tranh liên quan đến SNR, các định chiều cao và độ chính xác hình dạng khuyết tật. Khả năng xác định loại khuyết tật và kích thước chiều cao là rất quan trọng trong kiểm tra bình bồn áp lực. Bằng cách thêm các công cụ TFM nâng cao như vậy, PAUT level 3 có thể nâng cao ekest quả kiểm tra không phá hủy sau cùng. Về mặt kiểm tra mối hàn, đó là một bước tiến lớn để giảm nguy cơ khuyết tật bị hiểu sai.

          Đối với người kiểm tra PAUT nâng cao và tất cả các nhà nghiên cứu NDT, nó cũng nâng cao khả năng nhận dạng khuyết tật tự động thông qua các lần quét TFMi và mang lại gain chính xác cao hơn cho các kiểm tra quan trọng.

5. Phụ lục A

          * Tất cả phép quét TFM được ghi nhận với đầu dò PA 7.5 MHz, 44 biến tử, bước biến tử 0.6 mm. Phép quét TFMi sử dụng 2T-4T-5T hoặc 2T-3T-4T. Quét TODDF sử dụng đầu dò 15 MHz.

XEM BÀI VIẾT GỐC DẠNG PDF (TIẾNG ANH)