Danh mục sản phẩm
Thiết bị kiểm tra không phá hủy (NDT) Bộ quét siêu âm công nghiệp Nội soi công nghiệp (RVI) Đo chiều dầy lớp phủ (CTM) Kiểm tra độ bám dính lớp phủ Phân tích thành phần hợp kim Thiết bị đo chiều dày hiệu ứng Hall Thước đo mối hàn Gương soi kiểm tra
Hiển thị

Thử kín bằng chân không

0

THIẾT BỊ THỬ CHÂN KHÔNG KIỂU HỘP PHẲNG 10FB

Thiết bị thử chân không (kiểm tra mối hàn tấm phẳng) Model: 10FB (dài 10 inch) NSX: TSP/Mỹ ; Xuất xứ: Mỹ

0

THIẾT BỊ THỬ CHÂN KHÔNG KIỂU HỘP PHẲNG 20FB

Thiết bị thử chân không (kiểm tra mối hàn tấm phẳng) Model: 20FB (dài 20 inch) NSX: TSP/Mỹ; Xuất xứ: Mỹ

0

THIẾT BỊ THỬ CHÂN KHÔNG KIỂU HỘP PHẲNG 30FB

Thiết bị thử chân không (kiểm tra mối hàn tấm phẳng) Model: 30FB (dài 30 inch) NSX: TSP/Mỹ; Xuất xứ: Mỹ

0

THIẾT BỊ THỬ CHÂN KHÔNG KIỂU HỘP GÓC 8CB

Thiết bị thử chân không (kiểm tra mối hàn góc) Model: 8CB (dài 8 inch) NSX: TSP/Mỹ; Xuất xứ: Mỹ

0

THIẾT BỊ THỬ CHÂN KHÔNG KIỂU HỘP GÓC 18CB

Thiết bị thử chân không (kiểm tra mối hàn góc) Model: 18CB (dài 18 inch) NSX: TSP/Mỹ; Xuất xứ: Mỹ

0

THIẾT BỊ THỬ CHÂN KHÔNG KIỂU HỘP GÓC 30CB

Thiết bị thử chân không (kiểm tra mối hàn góc) Model: 30CB (dài 30 inch) NSX: TSP/Mỹ: Xuất xứ: Mỹ

0

THIẾT BỊ THỬ CHÂN KHÔNG KIỂU HỘP GÓC 40CB

Thiết bị thử chân không (kiểm tra mối hàn góc) Model: 40CB (dài 40 inch) NSX: TSP/Mỹ; Xuất xứ: Mỹ