Danh mục sản phẩm
Thiết bị kiểm tra không phá hủy (NDT) Bộ quét siêu âm công nghiệp Nội soi công nghiệp (RVI) Đo chiều dầy lớp phủ (CTM) Kiểm tra độ bám dính lớp phủ Phân tích thành phần hợp kim Thiết bị đo chiều dày hiệu ứng Hall Thước đo mối hàn Gương soi kiểm tra
Hiển thị

Thước đo mối hàn

0

Thước đo mối hàn CAT 1

Đo lệch mép "HI-LO" - kiểu môi mè; Hệ: Inch & Metric; NSX: G.A.L Gage/USA; Xuất xứ: USA

0

Thước đo mối hàn CAT2M PRO

Dùng đo lệch mép mối hàn (Hi-Lo); Hệ Metric; NSX: G.A.L. Gage/USA; Xuất xứ: USA

0

Thước đo mối hàn CAT2 PRO

Dùng đo lệch mép mối hàn (Hi-Lo); Hệ Inch; NSX: G.A.L. Gage/USA; Xuất xứ: USA

0

Thước đo mối hàn CAT2M

Dùng đo lệch mép mối hàn (Hi-Lo); Hệ Metric; NSX: G.A.L. Gage/USA; Xuất xứ: Chính hãng

0

Thước đo mối hàn CAT2

Dùng đo lệch mép mối hàn (Hi-Lo); Hệ Inch; NSX: G.A.L. Gage/USA; Xuất xứ: Chính hãng

0

​Thước đo gờ mối hàn CAT 3

Hệ: Inch or Metric; NSX: G.A.L Gage/USA; Xuất xứ: USA

0

​Thước đo mối hàn CAT 4

Hệ: Inch & Metric; NSX: G.A.L Gage/USA; Xuất xứ: USA

0

Thước đo mối hàn CAT 4A

Hệ: Inch & Metric; NSX: G.A.L Gage/USA; Xuất xứ: USA

0

Thước đo mối hàn CAT 4C

Tương tự CAT 4 nhưng nhỏ hơn; Hệ: Inch & Metric; NSX: G.A.L Gage/USA; Xuất xứ: USA

0

Thước đo mối hàn CAT 5

Hệ: Inch; Dải đo: 0 - 1/4'', bước đo 1/64''; NSX: G.A.L Gage/USA; Xuất xứ: USA

0

Thước đo mối hàn CAT 5M

Hệ: Metric; Dải đo: 0 - 6mm, bước đo 0.5mm; NSX: G.A.L Gage/USA; Xuất xứ: USA

0

Thước đo mối hàn CAT 5D

Hệ: Inch; Dải đo: 0 - 0.24'', bước đo 0.02''; NSX: G.A.L Gage/USA; Xuất xứ: USA

0

Thước đo độ sâu lỗ CAT 5A

Hệ: Inch & Metric; Dải đo: 0 - 1/2'' (0-12.7mm), bước đo 1/32'' (0.8mm); NSX: G.A.L Gage/USA; Xuất xứ: USA

0

Thước đo độ sâu lỗ CAT 5F

Hệ: Metric; Dải đo: 0 - 2mm, bước đo 0.2mm; NSX: G.A.L. Gage/USA; Xuất xứ: USA

0

Thước đo độ sâu lỗ CAT 5G

Hệ: Inch; Dải đo: 0 - 0.08'', bước đo 0.005''; NSX: G.A.L Gage/USA; Xuất xứ: USA

0

Thước đo mối hàn CAT 6

Cho độ chia chính xác với mối hàn vát góc đối đầu; Hệ Inch; NSX: G.A.L Gage/USA; Xuất xứ: USA

0

Thước đo mối hàn CAT 6M

Cho độ chia chính xác với mối hàn vát góc đối đầu; Hệ Metric; NSX: G.A.L Gage/USA; Xuất xứ: USA

0

Bộ thước đo mối hàn 7 miếng CAT 8A

Hệ Inch; Khắc số đo trên cả hai mặt, gồm 7 miếng từ 1/8" đến 1"; NSX: G.A.L Gage/USA; Xuất xứ: USA