Danh mục sản phẩm
Hiển thị

Thước đo mối hàn

0

Thước đo mối hàn CAT2 PRO

Dùng đo lệch mép mối hàn (Hi-Lo); Hệ Inch; NSX: G.A.L. Gage/USA; Xuất xứ: USA

0

Thước đo mối hàn CAT2M PRO

Dùng đo lệch mép mối hàn (Hi-Lo); Hệ Metric; NSX: G.A.L. Gage/USA; Xuất xứ: USA

0

Bộ kit kiểm tra mối hàn CAT 12P

Hệ Inch; NSX: G.A.L Gage/USA; Xuất xứ: USA

0

Bộ kit kiểm tra mối hàn CAT 12PM

Hệ: Metric; NSX: G.A.L Gage/USA; Xuất xứ: USA

0

Bộ kit kiểm tra mối hàn cỡ trung CAT 12MED

Hệ Inch; NSX: G.A.L Gage/USA; Xuất xứ: USA

0

Bộ kit kiểm tra mối hàn cỡ trung CAT 12MEDM

Hệ: Metric; NSX: G.A.L Gage/USA; Xuất xứ: USA

0

Bộ kit kiểm tra mối hàn loại lớn CAT 12

Hệ Inch; NSX: G.A.L Gage/USA; Xuất xứ: USA

0

Bộ kit kiểm tra mối hàn loại lớn CAT 12M

Hệ: Metric; NSX: G.A.L Gage/USA; Xuất xứ: USA

0

Bộ kit kiểm tra mối hàn theo chuẩn AWS

Hệ: Inch; NSX: G.A.L Gage/USA; Xuất xứ: USA

0

Bộ kit kiểm tra mối hàn theo chuẩn AWS

Hệ: Metric; NSX: G.A.L Gage/USA; Xuất xứ: USA

0

Bộ kit kiểm tra ống, mặt bích CAT 12F

Hệ: Inch; NSX: G.A.L Gage/USA; Xuất xứ: USA

0

Bộ kit kiểm tra ống, mặt bích CAT 12FM

Hệ: Metric; NSX: G.A.L Gage/USA; Xuất xứ: USA

0

Bộ thước đo mối hàn 12 miếng CAT 8D

Hệ: Inch; Gồm 12 miếng mở rộng, dải đo 1/32" tới 1/2", 1/16" tới 1"; NSX: G.A.L Gage/USA; Xuất xứ: USA

0

Bộ thước đo mối hàn 7 miếng CAT 8

Hệ Inch; Khắc số đo trên một mặt, gồm 7 miếng từ 1/8" đến 1"; NSX: G.A.L Gage/USA; Xuất xứ: USA

0

Bộ thước đo mối hàn 7 miếng CAT 8A

Hệ Inch; Khắc số đo trên cả hai mặt, gồm 7 miếng từ 1/8" đến 1"; NSX: G.A.L Gage/USA; Xuất xứ: USA

0

Bộ thước đo mối hàn 7 miếng CAT 8B

Hệ Metric; Khắc số đo trên một mặt, gồm 7 miếng từ 3mm đến 25mm; NSX: G.A.L Gage/USA; Xuất xứ: USA

0

Bộ thước đo mối hàn 7 miếng CAT 8C

Hệ Metric; Khắc số đo trên cả hai mặt, gồm 7 miếng từ 3mm đến 25mm; NSX: G.A.L Gage/USA; Xuất xứ: USA

0

Bộ thước đo mối hàn CAT 100

Bộ bao gồm thước đo mối hàn CAT 1 và CAT 4; Hệ: Inch & Metric; NSX: G.A.L Gage/USA; Xuất xứ: USA