Danh mục sản phẩm
Nhận tin Newsletter

Cho thuê thiết bị

  13/05/2015

Cho thuê các loại thiết bị sau:

- Thiết bị siêu âm mảng điều pha PAUT

- Thiết bị siêu âm nhiễu xạ TOFD

- Thiết bị siêu âm dò khuyết tật UT

- Thiết bị siêu âm đo chiều dầy UTM

- Thiết bị chụp ảnh nhiệt