Danh mục sản phẩm

Phased Array


Kiểm tra siêu âm mảng điều pha (Phased Array Ultrasonic Testing - PAUT) là một phương pháp kiểm tra siêu âm kiểm tra không phá hủy tiên tiến có thể được sử dụng trong bất kỳ môi trường ứng dụng nào có thể sử dụng thiết bị siêu âm khuyết tật truyền thống. Công nghệ PAUT hiện là một phương pháp được thiết lập cho các ứng dụng kiểm tra NDT tiên tiến, PAUT cho phép người dùng kiểm soát các thông số như góc chùm tia hoặc khoảng cách hội tụ để tạo ra hình ảnh của chi tiết kiểm tra, tăng cường khả năng phát hiện khuyết tật và tốc độ kiểm tra. Các ứng dụng điển hình bao gồm Kiểm tra mối hàn, phát hiện vết nứt, lập bản đồ ăn mòn, kiểm tra hàng không và composite.

Hiển thị

Siêu âm Phased Array (PAUT)

0

VEO3 32:64PR

Cấu hình VEO3 32:64PR/2UT:PR

0

VEO3 32:128PR

Cấu hình VEO3 32:128PR/2UT:PR

0

VEO3 16:64PR

Cấu hình VEO3 16:64PR/2UT:PR

0

VEO3 16:128PR

Cấu hình VEO3 16:128PR/2UT:PR