Danh mục sản phẩm
Thiết bị kiểm tra không phá hủy (NDT) Bộ quét siêu âm công nghiệp Nội soi công nghiệp (RVI) Đo chiều dầy lớp phủ (CTM) Kiểm tra độ bám dính lớp phủ Phân tích thành phần hợp kim Thiết bị đo chiều dày hiệu ứng Hall Thước đo mối hàn Gương soi kiểm tra

THIẾT BỊ KIỂM TRA KHÔNG PHÁ HỦY (NDT)

 

Thiết bị siêu âm dò khuyết tật

(UT)

Thiết bị siêu âm Phased Array

(PAUT)

Thiết bị siêu âm nhiễu xạ

(TOFD)

Sonatest’s comprehensive range of portable ultrasonic flaw detectors provide the end user with unrivalled flexibility and performance in the field of Non Destructive Flaw detection.

 

 

Phased Array (PA) ultrasonics is an advanced method of ultrasonic non destructive testing which can be used in any application environment where traditional ultrasonic flaw detectors can be used.

 

 

Time Flight of Diffraction (TOFD) ultrasonics is an advanced method of ultrasonic non destructive testing which can be used in any application environment where traditional ultrasonic flaw detectors can be used.

 

 

Thiết bị siêu âm đo chiều dầy

(UTM)

Thiết bị siêu âm đo chiều dầy lớp phủ

(UCTM)

Thiết bị siêu âm trường xa

(LRUT)

The new Sonatest range of handheld Thickness Gauges range from the low-cost and easy to use through to high end models, with A & B-Scan capability with various options for the end user including monochrome or colour displays, data xls interface programme and in the field upgradeable software

The new Sonatest range of handheld Thickness Gauges range from the low-cost and easy to use through to high end models, with A & B-Scan capability with various options for the end user including monochrome or colour displays, data xls interface programme and in the field upgradeable software

The new Sonatest range of handheld Thickness Gauges range from the low-cost and easy to use through to high end models, with A & B-Scan capability with various options for the end user including monochrome or colour displays, data xls interface programme and in the field upgradeable software

     
     

 

 

 

Hiển thị

Thiết bị kiểm tra không phá hủy (NDT)

Danh mục đang cập nhật!