Danh mục sản phẩm

THIẾT BỊ KIỂM TRA KHÔNG PHÁ HỦY (NDT)

 

Thiết bị siêu âm dò khuyết tật

(UT)

Thiết bị siêu âm Phased Array

(PAUT)

Thiết bị siêu âm nhiễu xạ

(TOFD)


Thiết bị siêu âm dò khuyết tật của Sonatest cung cấp cho người sử dụng sự loạt hoạt và hiệu suất cao trong phát hiện và đánh giá khuyết tật sử dụng kiểm tra không phá hủy,

 

 


Kiểm tra siêu âm mảng điều pha (PAUT) là phương pháp nâng cao của kiểm tra không phá hủy siêu âm mà có thể áp dụng cho bất kỳ môi trường ứng dụng nào mà thiết bị kiểm tra siêu âm truyền thống được sử dụng.

 

 

Kiểm tra siêu âm nhiễu xạ thời gian bay (TOFD) là phương pháp nâng cao của kiểm tra không phá hủy siêu âm mà có thể áp dụng cho bất kỳ môi trường ứng dụng nào mà thiết bị kiểm tra siêu âm truyền thống được sử dụng.

 

 

Thiết bị siêu âm đo chiều dầy

(UTM)

Thiết bị siêu âm đo chiều dầy lớp phủ

(UCTM)

Thiết bị siêu âm trường xa

(LRUT)

Dòng thiết bị siêu âm đo chiều dầy mới của Sonatest bao gồm từ các thiết bị giá rẻ, dễ sử dụng đến cao cấp, với khả năng hiển thị A & -scan với các tùy chọn khác nhau cho người sử dụng bao gồm màn hình đơn sắc hoặc màu, chương trình giao diện dữ liệu xls và phần mềm nâng cấp.

The new Sonatest range of handheld Thickness Gauges range from the low-cost and easy to use through to high end models, with A & B-Scan capability with various options for the end user including monochrome or colour displays, data xls interface programme and in the field upgradeable software

The new Sonatest range of handheld Thickness Gauges range from the low-cost and easy to use through to high end models, with A & B-Scan capability with various options for the end user including monochrome or colour displays, data xls interface programme and in the field upgradeable software

     
     

 

 

 

Hiển thị

Thiết bị kiểm tra không phá hủy (NDT)

Danh mục đang cập nhật!