Danh mục sản phẩm
Nhận tin Newsletter

TFMi với ứng dụng kiểm tra mối hàn

  27/10/2021

BÀI VIẾT KỸ THUẬT - TECHNICAL PAPER: Giải pháp TFMi của Sonatest VEO3 tạo ra các khung hình TFM "đơn phương thức" tiêu chuẩn, sau đó được kết hợp và hiển thị dưới dạng một hình ảnh quét duy nhất. TFMi có thể lựa chọn từ TT/TTT tới TT/TTT/TTTT/5T.

TFMi: Kết hợp các chế độ truyền sóng để cải thiện hình ảnh TFM

  15/07/2021

BÀI VIẾT KỸ THUẬT - TECHNICAL PAPER: TFMi là một cách tiếp cận mới đối với các tùy chọn TFM cơ bản. Nó cải thiện khả năng phát hiện và xác định kích thước, cải thiện độ trung thực hình học và đặc điểm của khuyết tật, đồng thời giảm các khuyết tật giả.