Danh mục sản phẩm

Tổng quan

Việc xác định chính xác nên dùng đầu dò nào phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố như: 

-  Sự kết hợp giữa lớp phủ và vật liệu cơ bản.
-  Chiều dày của lớp sơn và vật liệu cơ bản.
-  Kích thước của bề mặt đo.
-  Hình học của đối tượng cần đo.
-  Môi trường bề mặt đo và đối tượng đo.
Hiển thị