Danh mục sản phẩm
Hiển thị

Bộ quét siêu âm công nghiệp

0

Skoot

Bộ quét tự động Skoot
NSX: Jireh/Canada

0

Navic

Bộ quét tự động Navic
NSX: Jireh/Canada

0

Bộ quét siêu âm ROTIX biên độ nhỏ

Dải ống: 1.5-38 in; 02 đầu dò PAUT, biên dạng thấp, xích bánh đơn. NSX: Jireh/Canada; X. xứ: Canada

0

Bộ quét ROTIX Có tay cầm 02 đầu dò

Dải ống: 4 -38 in; 02 đầu dò PAUT, biên dạng thấp, xích bánh đơn. Có tay cầm. NSX: Jireh/Canada; X. xứ: Canada

0

Bộ quét siêu âm ROTIX ống vòi

Dải ống: 3 -24 in; 01 đầu dò PAUT, biên dạng thấp, xích bánh đơn. Quét ống vòi. NSX: Jireh/Canada; X. xứ: Canada

0

Bộ quét ROTIX có tay cầm 04 đầu dò

Dải ống: 4 -38 in; 04 đầu dò PAUT, biên dạng thấp, xích bánh đơn. Có tay cầm. NSX: Jireh/Canada; X. xứ: Canada

0

Bộ quét ROTIX có định vị trí 04 đầu dò

Dải ống: 1.5 -38 in; 04 đầu dò PAUT, biên dạng thấp, xích bánh đơn. Thay đổi được biên độ đầu dò. NSX: Jireh/Canada; X. xứ: Canada

0

Bộ quét đai xích ROTIX quét ăn mòn

Dải ống 4 - 38 in. 01 đầu dò. Sử dụng mã hóa vị trí theo trục chỉ số. NSX: Jireh/Canada. X. xứ: Canada

0

Bộ quét ROTIX tối ưu quét phạm vi hẹp

Dải ống: 4 -38 in; 02 đầu dò PAUT, Tối ưu để quét trong phạm vi hẹp. NSX: Jireh/Canada; X. xứ: Canada

0

Bộ quét dọc ống b.xe từ STIX 2 đầu dò PAUT

Dải đường kính vòng ống: 10 in tới thẳng; dọc ống: 6 in tới thẳng; gắn 02 đầu dò kiểu biên dạng thẳng. NSX: Jireh/Canada; X.xứ: Canada

0

Bộ quét đơn giản ODI 01 đầu dò

Dải ống đa dạng. 01 đầu dò. Sử dụng mã hóa vị trí theo trục chỉ số. NSX: Jireh/Canada. X. xứ: Canada

0

Bộ quét đơn giản ODI 02 đầu dò

Dải ống đa dạng. 02 đầu dò. Sử dụng mã hóa vị trí theo trục chỉ số. NSX: Jireh/Canada. X. xứ: Canada

0

Bộ quét bánh xe từ Stix 2 đầu dò PAUT

Dải đường quét vòng ống: 4 in tới phẳng; trong ống: 60 in tới phẳng; gắn 2 đầu dò PAUT. NSX: Jireh/Canada; S.xứ: Canada

0

Bộ quét bánh xe từ Stix 2 đầu dò TOFD

Dải đường kính vòng ống: 4 in tới thẳng; lòng ống: 60 in tới thẳng; gắn 02 đầu dò TOFD. NSX: Jireh/Canada; X.xứ: Canada

0

Bộ quét dọc ống b.xe từ Stix 4 đầu dò

Dải đường kính vòng ống: 10 in tới thẳng; dọc ống: 6 in tới thẳng; gắn 04 đầu dò . NSX: Jireh/Canada; X.xứ: Canada

0

Bộ quét bánh xe từ STIX 4 đầu dò

Dải đường kính vòng ống: 10 in tới thẳng; lòng ống: 60 in tới thẳng; gắn 04 đầu dò . NSX: Jireh/Canada; X.xứ: Canada

0

Bộ quét ăn mòn bánh xe từ STIX

Dải đường kính quét vòng ống: 4 in tới phẳng; gắn 1 gông giữ đầu dò biên dạng thẳng lớn. NSX: Jireh/Canada; X.xứ: Canada

0

Bộ quét mặt bích - STIX

NSX: Jireh/Canada