Danh mục sản phẩm
Hiển thị

Gương soi kiểm tra

0

Gương soi kiểm tra B-2TM

Kích thước gương Oval: 1" x 2" Chuôi cán có từ tính hút sắt thép NSX: Ullman / USA; Xuất xứ: USA

0

Gương soi kiểm tra A-2TM

Đ.kính gương: 7/8 inch (~21 mm) Chuôi cán có từ tính hút sắt thép NSX: Ullman / USA; Xuất xứ: USA

0

Gương soi kiểm tra E-2TM

Đ.kính gương: 1-1/4 inch (~32mm) Chuôi cán có từ tính hút sắt thép NSX: Ullman / USA; Xuất xứ: USA

0

Gương soi kiểm tra HT-E2

Đ.kính gương: 1-1/4 inch (~32 mm) NSX: Ullman / USA; Xuất xứ: USA

0

Gương soi kiểm tra HT-C2

Đ.kính gương: 2-1/4 inch (~57 mm) NSX: Ullman / USA; ; Xuất xứ: USA

0

Gương soi kiểm tra HT-S2

Đ.kính gương: 3-1/4 inch (~83 mm) NSX: Ullman / USA; Xuất xứ: USA

0

Gương soi kiểm tra HTE-2LT

Đ.kính gương: 1-3/8 inch (~35 mm) Có 01 đèn LED để chiếu sáng NSX: Ullman / USA; Xuất xứ: China

0

Gương soi kiểm tra HTC-2LT

Đ.kính gương: 2-3/8 inch (~60 mm) Có 01 đèn LED để chiếu sáng NSX: Ullman / USA; Xuất xứ: China

0

Gương soi kiểm tra HTS-2LT

Đ.kính gương: 3-3/8 inch (~86 mm) Có 03 đèn LED để chiếu sáng NSX: Ullman / USA; Xuất xứ: China