Danh mục sản phẩm
Thiết bị kiểm tra không phá hủy (NDT) Bộ quét siêu âm công nghiệp Nội soi công nghiệp (RVI) Đo chiều dầy lớp phủ (CTM) Kiểm tra độ bám dính lớp phủ Phân tích thành phần hợp kim Thiết bị đo chiều dày hiệu ứng Hall Thước đo mối hàn Gương soi kiểm tra
Hiển thị

Thước đo mối hàn

0

Thước đo mối hàn CAT 1

Đo lệch mép "HI-LO" - kiểu môi mè; Hệ Mét & Inch NSX: GAL Gage / Mỹ; Xuất xứ: Mỹ

0

Thước đo mối hàn CAT2M PRO

Dùng đo lệch mép mối hàn (Hi-Lo) Hệ Metric, NSX: G.A.L. Gage / Mỹ; Xuất xứ: Mỹ

0

Thước đo mối hàn CAT2 PRO

Dùng đo lệch mép mối hàn (Hi-Lo) Hệ Inch, NSX: G.A.L. Gage / Mỹ; Xuất xứ: Mỹ

0

Thước đo mối hàn CAT2M

Dùng đo lệch mép mối hàn (Hi-Lo) Hệ Metric, NSX: G.A.L. Gage / Mỹ; Xuất xứ: Chính hãng

0

Thước đo mối hàn CAT2

Dùng đo lệch mép mối hàn (Hi-Lo) Hệ Inch, NSX: G.A.L. Gage / Mỹ; Xuất xứ: Chính hãng

0

​Thước đo gờ mối hàn CAT 3

NSX: GAL Gage / Mỹ; Xuất xứ: Mỹ

0

​Thước đo mối hàn CAT 4

Thước đo mối hàn Bridge Cam NSX: GAL Gage / Mỹ; Xuất xứ: Mỹ

0

Thước đo mối hàn CAT 4A

NSX: GAL Gage / Mỹ; Xuất xứ: Mỹ

0

Thước đo mối hàn CAT 4C

Tương tự CAT 4 nhưng nhỏ hơn NSX: GAL Gage / Mỹ; Xuất xứ: Mỹ

0

Thước đo mối hàn CAT 5

Dải đo: 0-1/4 inch; bước 1/64 inch NSX: Galgage / Mỹ; Xuất xứ: Mỹ

0

Thước đo độ sâu lỗ CAT 5A

Dải đo: 0-1/2 in; bước đo 1/32 in NSX: GAL Gage / Mỹ; Xuất xứ: Mỹ

0

Thước đo mối hàn CAT 5D

Dải đo: 0-0.240in; bước đo 0.020in NSX: GAL Gage / Mỹ; Xuất xứ: Mỹ

0

Thước đo mối hàn CAT 5M

Dải đo: 0 - 6 mm, bước đo 0.5 mm NSX: GAL Gage / Mỹ; Xuất xứ: Mỹ

0

Thước đo độ sâu lỗ CAT 5F

Đo cháy chân/hố bề mặt từ 0-2 mm bước 0.2 mm NSX: G.A.L. Gage/Mỹ; Xuất xứ: Mỹ; Giao hàng: Có sẵn

0

Thước đo độ sâu lỗ CAT 5G

Dải đo: 0.08 in; bước đo 0.005 in NSX: GAL Gage / Mỹ; Xuất xứ: Mỹ

0

Thước đo mối hàn CAT6M

Cho độ chia chính xác với mối hàn vát góc đối đầu Hệ Mét, NSX: G.A.L. Gage/USA; Xuất xứ: USA

0

Thước đo mối hàn CAT 6

Cho độ chia chính xác với mối hàn vát góc đối đầu Hệ Inch, NSX: G.A.L. Gage/USA; Xuất xứ: USA

0

Bộ thước đo mối hàn 7 miếng CAT 8

Đo mối hàn góc, có sẵn hệ Inch và Metric, NSX: GAL.Gage / USA, 7 miếng từ 1/8" đến 1"