Danh mục sản phẩm
Hiển thị

Phân tích hợp kim PMI (HH-XRF)

0

ProSpector 3

Dải phân tích: S - U, Ống phát X-Ray: W, 40kV; Nhà sản xuất: Elvatech/Ukraine; Xuất xứ: Ukraine

0

ProSpector 3 Advanced

Dải phân tích: Mg - U, Ống phát X-Ray: Rh, 40kV; Nhà sản xuất: Elvatech/Ukraine; Xuất xứ: Ukraine

0

ProSpector 3 Max

Dải phân tích: Mg - U (Na - U), Ống phát X-Ray: Rh, 50kV; Nhà sản xuất: Elvatech/Ukraine; Xuất xứ: Ukraine