Danh mục sản phẩm
Các thiết bị đo chiều dầy lớp phủ kiểu cầm tay của Sonatest có từ loại tính năng dễ sử dụng đến các model có tính năng cao. Dễ sử dụng là loại phổ biến với vỏ nhôm chắc chắn đảm bảo cho thiết bị phù hợp cho mọi môi trường trong công nghiệp.

Trên nền sắt từ (F)

Trên nền phi sắt từ (N)

Trên mọi nền kim loại (FN)

Trên nền phi kim (Composite, gỗ, bê tông, v.v...)
 
Hiển thị

Đo chiều dầy lớp phủ (CTM)

0

Máy đo chiều dày lớp phủ Surfix® Pro X

NSX: Phynix/Đức; Xuất xứ: Đức Giao hàng: 04-06 tuần

0

Thước đo sơn ướt

NSX: Phynix/Đức; Xuất xứ: Đức

0

Surfix® easy X I-FN

NSX: Phynix/Đức; Xuất xứ: Đức

0

Pocket Surfix® X-FN

NSX: Phynix/Đức; Xuất xứ: Đức

0

Surfix® easy X I-F

NSX: Phynix/Đức; Xuất xứ: Đức

0

Surfix® easy X E-FN

NSX: Phynix/Đức; Xuất xứ: Đức

0

Surfix® easy X E-F

NSX: Phynix/Đức; Xuất xứ: Đức

0

Pocket Surfix® X-F

NSX: Phynix/Đức; Xuất xứ: Đức

0

Pocket Surfix® X-N

NSX: Phynix/Đức; Xuất xứ: Đức