Danh mục sản phẩm
Hiển thị

Đầu dò siêu âm mảng điều pha PAUT

0

Đầu dò PAUT X0 Series

Đầu dò biên dạng thấp, dùng để quét ống nhỏ ( lên tới 0.5 ") tùy theo kiểu nêm lựa chọn,NSX:So natest/Anh

0

Đầu dò siêu âm PAUT X1 Series

Đầu dò X1 - Kích thước nhỏ NSX: Sonatest/Anh

0

Đầu dò PAUT X5 Series đâm xuyên

Sóng âm có khả năng xuyên sâu với loại vật liệu làm suy giảm sóng âm, NSX: Sonatest / UK

0

Đầu dò siêu âm PAUT X3 Series

Đầu dò siêu âm Mảng điều pha X3 - Quét dải quét hình quạt & Quét tuyến tính NSX: Sonatest/Anh

0

Đầu dò Siêu âm PAUT X4 Series

X4-Series được tích hợp nêm góc ở bên trong vỏ đầu dò, NSX: Sonatest/UK

0

Đầu dò siêu âm PAUT X6 Series

Đầu dò siêu âm PAUT X6 Series - Quét tia tuyến tính vùng rộng NSX: Sonatest/Anh

0

Đầu dò siêu âm PAUT DAAH 1A Series

Đầu dò siêu âm DAAH 1A Series - Hiệu suất cao NSX: Sonatest/Anh

0

Đầu dò bánh xe

NSX: Sonatest/UK