Danh mục sản phẩm
Hiển thị

Thử kín bằng chân không

0

THIẾT BỊ THỬ CHÂN KHÔNG KIỂU HỘP PHẲNG 10FB

Thiết bị thử chân không (kiểm tra mối hàn tấm phẳng) Model: 10FB (dài 10 inch) NSX: TSP/Mỹ ; Xuất xứ: Mỹ

0

THIẾT BỊ THỬ CHÂN KHÔNG KIỂU HỘP PHẲNG 20FB

Thiết bị thử chân không (kiểm tra mối hàn tấm phẳng) Model: 20FB (dài 20 inch) NSX: TSP/Mỹ; Xuất xứ: Mỹ

0

THIẾT BỊ THỬ CHÂN KHÔNG KIỂU HỘP PHẲNG 30FB

Thiết bị thử chân không (kiểm tra mối hàn tấm phẳng) Model: 30FB (dài 30 inch) NSX: TSP/Mỹ; Xuất xứ: Mỹ

0

THIẾT BỊ THỬ CHÂN KHÔNG KIỂU HỘP GÓC 8CB

Thiết bị thử chân không (kiểm tra mối hàn góc) Model: 8CB (dài 8 inch) NSX: TSP/Mỹ; Xuất xứ: Mỹ

0

THIẾT BỊ THỬ CHÂN KHÔNG KIỂU HỘP GÓC 18CB

Thiết bị thử chân không (kiểm tra mối hàn góc) Model: 18CB (dài 18 inch) NSX: TSP/Mỹ; Xuất xứ: Mỹ

0

THIẾT BỊ THỬ CHÂN KHÔNG KIỂU HỘP GÓC 30CB

Thiết bị thử chân không (kiểm tra mối hàn góc) Model: 30CB (dài 30 inch) NSX: TSP/Mỹ: Xuất xứ: Mỹ

0

THIẾT BỊ THỬ CHÂN KHÔNG KIỂU HỘP GÓC 40CB

Thiết bị thử chân không (kiểm tra mối hàn góc) Model: 40CB (dài 40 inch) NSX: TSP/Mỹ; Xuất xứ: Mỹ