Danh mục sản phẩm
Hiển thị

Siêu âm đo chiều dầy lớp phủ

0

Thiết bị đo chiều dày lớp phủ PositTector 200 D1

Hệ đo: Micromet/Mils; Dải đo: 50 - 7,600 μm hoặc 2 - 300 mils; Độ chính xác: ± (20 microns + 3% giá trị đọc) hoặc ± (1 mils +3% giá trị đọc)