Danh mục sản phẩm
Hiển thị

Phân tích hợp kim PMI (HH-XRF)

0

S1 TITAN 500

Dải nguyên tố phân tích:: Ti - U; Sử dụng ống phát X-ray Rhodium 15 - 40kV, 5 - 100μA, 2W; NSX: Bruker/USA; Xuất xứ: USA

0

S1 TITAN 500S

Dải nguyên tố phân tích: Mg - U; Sử dụng ống phát X-ray Rhodium 15 - 29kV, 5 - 100μA, 2W; NSX: Bruker/USA; Xuất xứ: USA

0

S1 TITAN 800

Dải nguyên tố phân tích: Mg - U; Sử dụng ống phát X-ray Rhodium 6 - 50kV, 5 - 200μA, 4W; NSX: Bruker/USA; Xuất xứ: USA