Danh mục sản phẩm
Tổng quan

Khối hiệu chuẩn, hoặc tiêu chuẩn, để kiểm tra siêu âm có nhiều hình dạng và kích thước. Loại khối hiệu chuẩn phụ thuộc và ứng dụng, hình thức và hình dạng của đối tượng được kiểm tra.
Vật liệu của khối hiệu chuẩn phải giống với vật liệu đang được kiểm tra và khuyết tật nhân tạo tạo ra phải gần giống với khuyết tật thực tế mà người sử dụng đang kiểm tra.
 
Hiển thị

Phụ kiện UT: Mẫu chuẩn siêu âm PAUT

Danh mục đang cập nhật!