Danh mục sản phẩm
Hiển thị

Thước đo mối hàn

0

Thước đo mối hàn CAT 1

Đo lệch mép "HI-LO" - kiểu môi mè; Hệ: Inch & Metric; NSX: G.A.L Gage/USA; Xuất xứ: USA

0

Thước đo mối hàn CAT2M PRO

Dùng đo lệch mép mối hàn (Hi-Lo); Hệ Metric; NSX: G.A.L. Gage/USA; Xuất xứ: USA

0

Thước đo mối hàn CAT2 PRO

Dùng đo lệch mép mối hàn (Hi-Lo); Hệ Inch; NSX: G.A.L. Gage/USA; Xuất xứ: USA

0

Thước đo mối hàn CAT2M

Dùng đo lệch mép mối hàn (Hi-Lo); Hệ Metric; NSX: G.A.L. Gage/USA; Xuất xứ: Chính hãng

0

Thước đo mối hàn CAT2

Dùng đo lệch mép mối hàn (Hi-Lo); Hệ Inch; NSX: G.A.L. Gage/USA; Xuất xứ: Chính hãng

0

​Thước đo gờ mối hàn CAT 3

Hệ: Inch or Metric; NSX: G.A.L Gage/USA; Xuất xứ: USA

0

​Thước đo mối hàn CAT 4

Hệ: Inch & Metric; NSX: G.A.L Gage/USA; Xuất xứ: USA

0

Thước đo mối hàn CAT 4A

Hệ: Inch & Metric; NSX: G.A.L Gage/USA; Xuất xứ: USA

0

Thước đo mối hàn CAT 4C

Tương tự CAT 4 nhưng nhỏ hơn; Hệ: Inch & Metric; NSX: G.A.L Gage/USA; Xuất xứ: USA

0

Thước đo mối hàn CAT 5

Hệ: Inch; Dải đo: 0 - 1/4'', bước đo 1/64''; NSX: G.A.L Gage/USA; Xuất xứ: USA

0

Thước đo mối hàn CAT 5M

Hệ: Metric; Dải đo: 0 - 6mm, bước đo 0.5mm; NSX: G.A.L Gage/USA; Xuất xứ: USA

0

Thước đo mối hàn CAT 5D

Hệ: Inch; Dải đo: 0 - 0.24'', bước đo 0.02''; NSX: G.A.L Gage/USA; Xuất xứ: USA

0

Thước đo độ sâu lỗ CAT 5A

Hệ: Inch & Metric; Dải đo: 0 - 1/2'' (0-12.7mm), bước đo 1/32'' (0.8mm); NSX: G.A.L Gage/USA; Xuất xứ: USA

0

Thước đo độ sâu lỗ CAT 5F

Hệ: Metric; Dải đo: 0 - 2mm, bước đo 0.2mm; NSX: G.A.L. Gage/USA; Xuất xứ: USA

0

Thước đo độ sâu lỗ CAT 5G

Hệ: Inch; Dải đo: 0 - 0.08'', bước đo 0.005''; NSX: G.A.L Gage/USA; Xuất xứ: USA

0

Thước đo mối hàn CAT 6

Cho độ chia chính xác với mối hàn vát góc đối đầu; Hệ Inch; NSX: G.A.L Gage/USA; Xuất xứ: USA

0

Thước đo mối hàn CAT 6M

Cho độ chia chính xác với mối hàn vát góc đối đầu; Hệ Metric; NSX: G.A.L Gage/USA; Xuất xứ: USA

0

Bộ thước đo mối hàn 7 miếng CAT 8A

Hệ Inch; Khắc số đo trên cả hai mặt, gồm 7 miếng từ 1/8" đến 1"; NSX: G.A.L Gage/USA; Xuất xứ: USA