Danh mục sản phẩm
Hiển thị

Phụ kiện UT: Chất tiếp âm

0

Chất tiếp âm Sonagel W250

Dạng gel, gốc nước, có màu vàng trong; dùng cho kiểm tra siêu âm. NSX: Sonatest/UK; Xuất xứ: UK

0

Chất tiếp âm Sonagel D1

Dạng bột mịn, có màu vàng tươi; khi pha với nước thành dạng gel; dùng cho kiểm tra siêu âm. NSX: Sonatest/UK; Xuất xứ: UK