Danh mục sản phẩm
Hiển thị

Siêu âm đo chiều dầy ăn mòn

0

T-Gage V

Nhà sản xuất: Sonatest/UK; Xuất xứ: UK

0

Sonagage IV

Nhà sản xuất: Sonatest/Anh

0

Thiết bị đo chiều dày ăn mòn AlphaGage + Series

NSX: Sonatest/UK; Xuất xứ: USA Giao hàng: 03-04 tuần

0

AlphaGage+ C

Tính năng: E-E; NXS: Sonatest / UK; Xuất xứ: USA

0

AlphaGage+ CW

Tính năng: E-E, hiển thị dạng sóng A-Scan; NXS: Sonatest / UK; Xuất xứ: USA

0

AlphaGage+ CDL

Tính năng: E-E, quét B-Scan; NXS: Sonatest / UK; Xuất xứ: USA​

0

AlphaGage+ CDLW

Tính năng: E-E, quét B-Scan, hiển thị dạng sóng A-Scan; NXS: Sonatest / UK; Xuất xứ: USA

0

AlphaGage+ CPDLWOS

Tính năng: E-E, quét B-Scan, hiển thị dạng sóng A-Scan, chế độ đo chiều dày lớp cáu cặn (Oxide Scale); NXS: Sonatest / UK; Xuất xứ: USA