Danh mục sản phẩm
Nhận tin Newsletter

Tư vấn bậc 3 về NDT

  13/05/2015

- Tư vấn xây dựng và triển khai hệ thống kiểm tra không phá huỷ và hệ thống chất lượng phù hợp với nhiệm vụ và yêu cầu của mỗi cơ sở công nghiệp và xu thế phát triển của thế giới.

- Tư vấn xây dựng các quy trình kiểm tra, kiểm định thiết bị, hàng hoá và sản phẩm công trình công nghiệp phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế.

- Tư vấn lựa chọn kỹ thuật và công nghệ đo lường- kiểm tra phù hợp từng nhiệm vụ của các ngành công nghiệp khác nhau.

- Tư vấn xây dựng hồ sơ mời thầu, dự thầu và chọn thầu về NDT.

- Cung cấp dịch vụ tư vấn NDT bậc 3 cho các cơ sở, tổ chức có các hoạt động NDT.

- Thẩm định nhân sự, thiết bị, hệ thống kiểm tra chất lượng của các nhà thầu các dự án, cơ sở NDT.

- Thẩm định các quy trình NDT theo các chuẩn quốc tế và theo yêu cầu của chủ dự án, chủ đầu tư.

- Thẩm định các kết quả kiểm tra của các cơ sở dịch vụ NDT.