Danh mục sản phẩm
Nhận tin Newsletter

Sonatest tự hào thông báo về việc phát hành TFMi ™

  15/10/2021

Sonatest giới thiệu một kỹ thuật mang tính cách mạng, kết hợp tối đa 4 chế độ truyền sóng vào một lần quét TFM (TFMiTM).

Điều này là độc quyền cho Veo3 kết hợp với Live TFM và có khả năng mang lại lợi ích đáng kể cho người kiểm tra về độ chính xác, hiệu quả và báo cáo.

So sánh giữa TFM và TFMiTM

 

Hình ảnh kiểm tra khuyết tật với TFMiTM